Jubilæumsår med Esbjerg Havn i fin form

Et fortsat højt aktivitetsniveau i vindforretningen, mere RoRo-gods og flere skibsanløb betyder, at Esbjerg Havn også i 2018 leverer et tilfredsstillende resultat. Samtidig ser udsigterne for havnens tre forretningsområder generelt lovende ud – senest med beslutningen om at placere Danmarkshistoriens største havvindmøllepark ud for den jyske vestkyst.

Esbjerg Havn har offentliggjort sit regnskab for 2018. Omsætningen for jubilæumsåret landede på 229,7 mio. kr., hvilket er stort set uændret i forhold 2017, mens der var et mindre fald i indtjeningen til 71,2 mio. kr. Det skyldes særligt afskrivninger på de investeringer, som er foretaget i forbindelse med anlægningen af Østhavnen samt de nye multiterminaler. Refusion af leje samt jubilæumsaktiviteter har også spillet ind.

Bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen er tilfreds:

”Resultatet bekræfter, at Esbjerg Havn er en kernesund forretning. Det er et godt udgangspunkt for at sikre fortsat udvikling og fremgang på havnen.”

Gode udsigter for havnens forretningsområder

RoRo-godsmængderne var i 2018 de højeste i fem år, og der blev udskibet 1.210 MW havvind, hvilket er det næsthøjeste niveau de seneste fem år. På begge områder forventer Esbjerg Havn vækst de kommende år.

”Opførelsen af Danmarkshistoriens største havvindpark ud for den jyske vestkyst og den store pipeline i resten af Europa og verden betyder, at udsigterne ser rigtigt fornuftige ud for vores vindforretning,” siger Flemming N. Enevoldsen og fortsætter:

”Kigger vi på RoRo og skibstrafik, er tendensen, at mere og mere gods flyttes fra vejnettet til søvejen. Det er en naturlig konsekvens af trængselskrisen på de europæiske veje. Og i kraft af vores størrelse, placering og den direkte forbindelse til jernbane og motorvej, er Esbjerg Havn en oplagt del af løsningen. Også som alternativ til de hårdt belastede havne ved den Engelske Kanal.”

Oliemarkedet er stadigvæk ustabilt og vanskeligt, men genopbygningen af Tyrafeltet er et lyspunkt for olie- og gasindustrien i Esbjerg: ”Det 21 mia. kr. store projekt vil skabe tusindvis af arbejdspladser og mange opgaver for havnens virksomheder, og samtidig bliver dansk naturgasproduktion sikret de næste 25 år. Det er glædeligt,” konstaterer Flemming N. Enevoldsen.  

Investering i fremtiden

Siden år 2000 har Esbjerg Havn investeret godt 1,7 mia. kr. i udvidelser og modernisering af havnen, og det høje investeringsniveau fortsatte i 2018. Her har Esbjerg Havn investeret yderligere 66,9 mio. kr.

I slutningen af 2019 forventes den igangværende VVM-undersøgelse af en mulig havneudvidelse på op til 1 mio. m² at være afsluttet. Ifølge bestyrelsesformanden er timingen perfekt:

”Udviklingen inden for vind og RoRo vil andet lige øge efterspørgslen på arealer. Og vi skal være klar til at rykke hurtigt, så vi også i fremtiden har plads nok til at imødekomme vores kunders behov.”  

For mere information:

Dennis Jul Pedersen, havnedirektør, +45 2948 4029

Flemming N. Enevoldsen, bestyrelsesformand, +45 4043 1303
 

 

FAKTA: Esbjerg Havns årsregnskab 2018

 

2018

2017

Omsætning

229,7 mio. kr.

235,5 mio. kr.

Årets resultat

 71,2 mio. kr.

80,7 mio. kr.

Driftsresultat (EBIT)

 92,9 mio. kr.

98 mio. kr.

Afkast af investeret kapital (ROAIC)

 7,4 %

8,4 %

Godsomsætning

4,4 mio. tons

4,5 mio. tons

Læs hele årsberetningen her: http://portesbjerg.dk/sites/default/files/eh_arsberetning_2018_web.pdf

 

Tilbage til nyhedsoversigten