Esbjerg Havn – News Brief

 

Kære læser

Esbjerg Havns jubilæumsår 2018 føjer sig til rækken af regnskabsår med et tilfredsstillende resultat. Omsætningen på 229,7 mio.kr. var stort set uændret i forhold til 2017, mens overskuddet faldt en smule til 71,2 mio.kr. Årets resultat bekræfter, at Esbjerg Havn er en sund og robust forretning. Det giver havnens nye direktør Dennis Jul Pedersen, der den 1. marts afløste Ole Ingrisch efter seksten succesfulde år i spidsen for havnen, et godt afsæt for at sikre fortsat udvikling og fremgang inden for vores tre hovedforretningsområder: vind, RoRo samt olie og gas.

Stadig verdens største vindhavn

Det har været et udmærket år for vores vindforretning. Der er udskibet 1,2 GW fra Esbjerg Havn, hvilket cementerer havnens position som verdens største havvindhavn. Fremadrettet forventer vi et endnu højere aktivitetsniveau. Udviklingen bliver blandt andet drevet af beslutningen om at etablere en af verdens største havvindparker ud for den jyske vestkyst og tæt på Esbjerg. Desuden har vindenergi generelt stærkt momentum i både Europa og resten af verden, og pipelinen med nye projekter er stor. Takket være sin unikke infrastruktur, placering og erfaring samt Danmarks globale førerposition inden for vind er Esbjerg Havns godt rustet til at få en væsentlig rolle i mange af disse projekter.

Fremgang inden for RoRo

Vi ser også positive takter inden for RoRo. Faktisk nåede RoRo-godsmængderne i 2018 op på det højeste niveau set over en 5-årige periode, og trailergods steg med 5,2 pct. Det afspejler en klar tendens i retning af, at gods flyttes fra vej til sø. Trængselskrisen på Europas veje er en af årsagerne. Selv om vejnettet udvides og forbedres, forbliver trængslen sandsynligvis et kæmpe problem. Det enorme pres på den smalle Dover-Calais-korridor mellem Europa og UK, som Brexit risikerer at forværre, understreger problemets alvor. Der er et akut behov for alternative ruter og for en styrkelse på europæisk niveau af samspillet mellem de forskellige transportformer. Esbjerg Havn har pladsen, faciliteterne og placeringen til at være en del af løsningen.

Gode takter med Tyra

Desværre stabiliserede oliemarkedet sig ikke i 2018, som det ellers var forudset ved årets begyndelse. I oktober rundede prisen 81 dollars for en tønde, men den faldt til 51 dollars ved juletid. Og markedet er fortsat ustabilt. Det gør situationen vanskelig for olieindustrien også i Esbjerg. De kommende års genopretning af Tyrafeltet, som nu er i fuld gang, lyser dog op i den konventionelle offshore-industri. Vi kan glæde os over, at projektet vil betyde mange arbejdspladser og opgaver for lokale virksomheder. Og det 21 mia. kr. store projekt, der er Danmarkshistoriens største gasinvestering, fremtidssikrer dansk gasproduktion. Fremsynet regulering og industriens vilje til at investere i Danmark har gjort en verden til forskel. Det er værd at kvittere for.

2019 er kommet fint i gang for Esbjerg Havn, som fortsat er fokuseret på at udvikle og levere de løsninger, der er nødvendige for bedst muligt at kunne understøtte kundernes operation og forretning og skabe nye muligheder for vækst. Derfor får vi blandt andet gennemført en VVM-undersøgelse med henblik på hurtigt at kunne udvide havnen yderligere, hvis der bliver behov for det. Og det bliver der alt andet lige i takt med udrulningen af den grønne omstilling i og uden for Danmark.

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Esbjerg Havns ledelse og bestyrelse takke vores samarbejdspartnere, ejere og ikke mindst vores kunder for samarbejdet i 2018. 

Flemming N. Enevoldsen                                             

Bestyrelsesformand

Tilbage til nyhedsoversigten